Home   |   CZ   |   EN

Ing. Martin Vorel
držitel oprávnění pro oceňování majetku pro věci movité i nemovité
Tel: +420 732 917 272
Odhadni to

 

Těší nás, že jste navštívili naše stránky odhadnito.cz

Specializujeme se na tržní ocenění nemovitostí, znalecké posudky a poradenství v oblasti realitního trhu. Pro soukromé i právnické osoby jsme Vám schopni vypracovat znalecký posudek nebo odhad ve standardní lhůtě, ale i ve zrychleném řízení (služba "expresní odhad"). Samozřejmostí je pro nás spolupráce při získávání, vyhledávání a pomoc s chybějícími dokumenty pro samotné zpracování odhadu/znaleckého posudku.

Nabídka odborných služeb

Tržní odhady a znalecké posudky nemovitostí pro:

• stanovení ceny při žádosti o hypotéku

• určení reálné ceny nemovitosti před jejím prodejem nebo nákupem

• stanovení výše nájemného

• zjištění ceny pro daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí)

• zjištění ceny pro daňové odpisy

• zjištění ceny nemovitostí při dědictví nebo jiného

bezúplatného nabytí

• a další

Tržní ocenění a znalecké posudky majetku

Pro následující typy majetku:

• byty

• rodinné domy

• chaty

• garáže

• pozemky

• bytové domy

• kanceláře


Poradenství:

Poradenství na trhu s nemovitostmi, spolupráce s významnými architektonickými, projekčními ateliéry a geodetickými kancelářemi.

Ostatní služby:

požární ochrana budov (konzultace, řešení, realizace, revize)

vyhotovení energetického štítku budov "PENB"

zaměření bytových a nebytových jednotek (pasportizace)

• inženýrská činnost a zajištění zpracování projektové dokumentace

• finanční poradenství v oblasti financování nemovitostí (poradenství a vyřízení hypotéky)


Dokumenty potřebné k ocenění:

• výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) ne starší než 3 měsíce

• kopie katastrální mapy (případně pozemkové)

• nabývací titul (kupní nebo darovací smlouva, zápis o dědictví)

• projektová dokumentace

• nájemní smlouva na byt a nebytové prostory

• doklady omezující vlastnická práva (věcné břemeno, zástava, nájem)

• případně starší odhady a další dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Odhady nemovitostí, oceňování a znalecké posudky ve spolupráci soudního znalce.

Provádíme vypracování tržního ocenění Vaší nemovitosti, nebo pokud potřebujete znalecký posudek, jsme pro Vás zde k dispozici.

Nabízíme ocenění Vašeho bytu, rodinného domu, chaty, kanceláře, pozemku, garáže a dalších nemovitostí. Víme, jakou cenu má Váš čas, a proto klademe důraz na rychlé, kvalitní a hlavně levné posouzení a vypracování odhadu.


Informace nejen pro odhadce

Informace nejen pro odhadce

 

 

Spolupracujicí bankovní instituce