Home   |   CZ   |   EN

Ing. Martin Vorel
držitel oprávnění pro oceňování majetku pro věci nemovité
Tel: +420 732 917 272
Odhadni to

 

Expresní odhad nemovitosti

Nabízíme Vám možnost zrychleného procesu vytvoření tržního odhadu/znaleckého posudku, z důvodu časové tísně, jako je např. rozdělení SJM (společného jmění manželů), dědické řízení, stanovení daně z příjmů (darování) apod. Expresní znalecký posudek i tržní odhad má veškeré nutné a předepsané náležitosti, to znamená, že se jedná o naprosto plnohodnotný posudek, který lze použít pro jakýkoliv účel. Standardní termín vypracování posudku je stanoven na 5 pracovních dní (zaleží na typu, velikosti a dalších charakteristikách nemovitosti) od předání veškerých potřebných podkladů. Expresní posudek jsme Vám schopni vypracovat do 72 hodin (případně dle domluvy).

Dokumenty potřebné k ocenění:

• výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) ne starší než 3 měsíce

• kopie katastrální mapy (případně pozemkové)

• nabývací titul (kupní nebo darovací smlouva, zápis o dědictví)

• projektová dokumentace

• nájemní smlouva na byt a nebytové prostory

• doklady omezující vlastnická práva (věcné břemeno, zástava, nájem)

• případně starší odhady a další dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhady nemovitostí, oceňování a znalecké posudky ve spolupráci soudního znalce.

Provádíme vypracování tržního ocenění Vaší nemovitosti, nebo pokud potřebujete znalecký posudek, jsme pro Vás zde k dispozici.

Nabízíme ocenění Vašeho bytu, rodinného domu, chaty, kanceláře, pozemku, garáže a dalších nemovitostí. Víme, jakou cenu má Váš čas, a proto klademe důraz na rychlé, kvalitní a hlavně levné posouzení a vypracování odhadu.


Informace nejen pro odhadce

Informace nejen pro odhadce