Home   |   CZ   |   EN

Ing. Martin Vorel
držitel oprávnění pro oceňování majetku pro věci nemovité
Tel: +420 732 917 272
Odhadni to

 

Znalecké posudky a odhady nemovitostí

Hledáte odhadce nemovitostí nebo znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí? Pokud ano, můžeme Vám nabídnout profesionální služby s působností v celé ČR.

 

Pro jaké účely se posudek/odhad používá?

• Daňové povinnosti z prodeje a koupě nemovitosti

• Při darování

• Při dědickém řízení

• Určení reálné ceny nemovitosti před jejím prodejem

• Při žádosti o hypotéku

• Při žádosti o úvěr (např. ze stavebního spoření, apod.)

• Při rozvodovém řízení, vypořádání společného jmění manželů (vlastníky nemovitosti jsou oba manželé)

• Při směně nemovitostí (např. bytů v osobním či jiném vlastnictví)

• Při exekuci prodejem nemovitosti

• Při dražbě nemovitosti a insolvenčním řízení

• Při náhradě za vyvlastněnou nemovitost

• Při vkladu nemovitosti do obchodního majetku společnosti s ručením omezeným nebo do akciové společnosti

Rozdíl mezi znaleckým posudkem a odhadem

Hlavním rozdílem mezi znaleckým posudkem a odhadem je účel pro jaký se zpracovává a někdy i tom, kdo ho vypracuje.
Znalecký posudek vypracovává soudní znalec jmenovaný v daném oboru. Nejčastěji se zpracovává pro soudy, finanční úřady, obecní a krajské úřady, advokáty, notáře, exekutory, insolvenční správce, likvidátory a dražebníky.
Tržní odhad je odhad hodnoty majetku zpracovaný odhadcem, či soudním znalcem. Na rozdíl od znaleckého posudku nemusí splňovat některé legislativní náležitosti. Nejčastěji se zpracovává pro banky, finanční instituce, notáře (dědické řízení), soukromé a právnické osoby.

Tržní ocenění a znalecké posudky dle typu:

• odhad bytu

• odhad rodinného domu

• odhad chaty

• odhad garáže

• odhad pozemku

• odhad bytového domu

• odhad administrativní budovy

• odhad provozního objektu

• ocenění věcných břemen

Odhady nemovitostí, oceňování a znalecké posudky ve spolupráci soudního znalce.

Provádíme vypracování tržního ocenění Vaší nemovitosti, nebo pokud potřebujete znalecký posudek, jsme pro Vás zde k dispozici.

Nabízíme ocenění Vašeho bytu, rodinného domu, chaty, kanceláře, pozemku, garáže a dalších nemovitostí. Víme, jakou cenu má Váš čas, a proto klademe důraz na rychlé, kvalitní a hlavně levné posouzení a vypracování odhadu.

 

Informace nejen pro odhadce

Informace nejen pro odhadce