Home   |   CZ   |   EN

Ing. Martin Vorel
držitel oprávnění pro oceňování majetku pro věci nemovité
Tel: +420 732 917 272
Odhadni to

 

Tržní odhad

Nabízíme Vám kvalitní vypracování odhadu (ocenění) nemovitosti, působnost po celé ČR.

Tržní oceňování nemovitostí se provádí pomocí metod stanovení porovnávací, věcné a výnosové hodnoty nemovitosti.

Jako držitelé oprávnění pro oceňování majetku pro věci nemovité, Vám můžeme dle požadavku vypracovat ocenění (odhad nemovitosti) pro zjištění ceny obvyklé (ceny tržní).

 

Odhady rodinných domů, odhady bytů a jiných budov pro potřeby realizace dědictví a dědická řízení, pro potřeby nákupu a prodeje, při převodu nemovitostí z majitele na majitele, vypořádání SJM (společné jmění manželů) a dalších případech Vám je k dispozici certifikovaný odhadce, obraťte se na nás zde. Rádi Vám vypracujeme odhad (ocenění) nemovitosti.

 

Dokumenty potřebné k ocenění:

• výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) ne starší než 3 měsíce

• kopie katastrální mapy (případně pozemkové)

• nabývací titul (kupní nebo darovací smlouva, zápis o dědictví)

• projektová dokumentace

• nájemní smlouva na byt a nebytové prostory

• doklady omezující vlastnická práva (věcné břemeno, zástava, nájem)

• případně starší odhady a další dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhady nemovitostí, oceňování a znalecké posudky ve spolupráci soudního znalce.

Provádíme vypracování tržního ocenění Vaší nemovitosti, nebo pokud potřebujete znalecký posudek, jsme pro Vás zde k dispozici.

Nabízíme ocenění Vašeho bytu, rodinného domu, chaty, kanceláře, pozemku, garáže a dalších nemovitostí. Víme, jakou cenu má Váš čas, a proto klademe důraz na rychlé, kvalitní a hlavně levné posouzení a vypracování odhadu.

 

Informace nejen pro odhadce

Informace nejen pro odhadce