Home   |   CZ   |   EN

Ing. Martin Vorel
držitel oprávnění pro oceňování majetku pro věci nemovité
Tel: +420 732 917 272
Odhadni to

 

Znalecký posudek

Nabízíme Vám kvalitní vypracování znaleckých posudků, působnost po celé ČR.

Znalecké posudky jsou zpracovávány na základě zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění a dle mezinárodně uznávaných oceňovacích postupů a standardů.

 

Hledáte-li soudního znalce pro zpracování znaleckého posudku, obraťte se na nás zde. Rádi Vám vypracujeme státem uznaný znalecký posudek, ať už pro zjištění ceny obvyklé (tržní hodnoty) nemovitosti, nebo ceny zjištěné (jedná se o cenu zjištěnou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů a vyhlášky v platném znění).

 

Dokumenty potřebné k ocenění:

• výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) ne starší než 3 měsíce

• kopie katastrální mapy (případně pozemkové)

• nabývací titul (kupní nebo darovací smlouva, zápis o dědictví)

• projektová dokumentace

• nájemní smlouva na byt a nebytové prostory

• doklady omezující vlastnická práva (věcné břemeno, zástava, nájem)

• případně starší odhady a další dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhady nemovitostí, oceňování a znalecké posudky ve spolupráci soudního znalce.

Provádíme vypracování tržního ocenění Vaší nemovitosti, nebo pokud potřebujete znalecký posudek, jsme pro Vás zde k dispozici.

Nabízíme ocenění Vašeho bytu, rodinného domu, chaty, kanceláře, pozemku, garáže a dalších nemovitostí. Víme, jakou cenu má Váš čas, a proto klademe důraz na rychlé, kvalitní a hlavně levné posouzení a vypracování odhadu.

 

Informace nejen pro odhadce

Informace nejen pro odhadce